ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Aportacions reintegrables a plans de distribució de llargmetratges cinematogràfics

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 13/06/2023  

A qui s'adreça

Empreses

Les aportacions reintegrables són uns ajuts econòmics en forma de "cofinançament" que permeten a l'empresa disposar de finançament a priori per a un projecte cultural.

L’objecte és la concessió d’ajuts a plans de distribució de llargmetratges cinematogràfics per part d’empreses distribuïdores catalanes en el territori espanyol.

Beneficiaris

Empresa distribuïdora independent que no és objecte d’influència dominant, directa o indirecta, ni per part d’empreses d’estats no membres de la Unió Europea ni associats a l’Espai Econòmic Europeu, ni d’empreses prestadores de serveis de comunicació audiovisual, per raons de propietat, de participació financera o per normes que es regeixen la presa de decisions.

També poden presentar sol·licituds les agrupacions d’empreses que es constitueixen en unions temporals d’empreses (UTE).

Pressupost

La dotació màxima de les subvencions és d'1.363.000,00 euros.

Termini

El termini de presentació de sol·licituds és del 18 d'abril al 13 de juny del 2023.

Més informació i accés al tràmit

Bases reguladores (document .PDF)

Referència legal Convocatòria - DOGC núm. 8896 Data 17.04.2023

Contacte

Telèfon: 93 552 91 67