ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

Next Generation EU - Ajuts per l’obertura de mercats exteriors

TipusAjut

Estat En termini

Data de finalització 31/10/2023  

A qui s'adreça

Empreses

El Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme ha obert la convocatòria d’ajuts per a l’obertura de mercats exteriors dirigits a associacions i federacions d’exportadors. Aquesta convocatòria té com a finalitat promoure i facilitar l’accés de productes i empreses espanyoles als mercats de tercers països.

La convocatòria s’emmarca en la inversió 5 del component 13 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència que fa referència a la “Internacionalització”.

La convocatòria s’estructura en dues línies diferents:

 1. Línia Exportadors: Ajuts que tenen com a finalitat facilitar l’accés a nous mercats a Associacions i Federacions d’exportadors finançant els costos associats a les actuacions següents:
  1. Visites d’inspecció i auditories oficials realitzades per les autoritats de països tercers amb l’objectiu d’assolir el reconeixement o equivalència dels establiments dels operadors espanyols conforme als requisits sanitaris o fitosanitaris.
  2. Obtenció de certificacions obligatòries exigides als productes espanyols sobre el compliment dels requisits d’importació o comercialització adoptats per països tercers.
  3. Consultoria, vigilància i assessorament jurídic relacionats amb la defensa dels interessos comercials del sector exportador que limiten la seva capacitat exportadora.
 2. Línia Indicacions Geogràfiques: Ajuts que tenen com a finalitat donar suport a actuacions de consultoria i defensa jurídica per a la protecció de les indicacions geogràfiques a tercers mercats on la Unió Europea tingui subscrits acords per a la protecció de les indicacions geogràfiques.

Actuacions subvencionables

En el marc d’aquesta convocatòria es consideraran subvencionables els costos següents:

 1. Transport i trasllat de l’equip tècnic o representants institucionals del país importador que es desplacin a Espanya.
 2. Allotjament, manutenció i viàtics corresponents a la duració total del viatge de l’equip tècnic o representants institucionals.
 3. Assegurances de viatge.
 4. Organització i gestió de les reunions que es realitzin durant el viatge.
 5. Contractació d’intèrprets o traductors.
 6. Obtenció de certificacions obligatòries per a la importació de productes espanyols exigides pels països tercers.
 7. Costos derivats de la contractació de serveis d’assistència jurídica per a la defensa dels interessos comercials espanyols.

Beneficiaris

Podran obtenir la condició de beneficiaries d’aquest ajut:

 1. En el cas de la Línia Exportadors, les Associacions i Federacions Exportadores reconegudes com a entitats col·laboradores de la Secretaria d’Estat de Comerç.
 2. En el cas de la Línia Indicacions Geogràfiques, els Consells Reguladors o Entitats de Gestió de les denominacions d’origen o indicacions geogràfiques.

Quantia

El pressupost total d’aquesta convocatòria per a l’any 2022 és de 544.481,29 euros.

La intensitat de l’ajut que es concedeixi podrà assolir el 100% de l’import total de l’ajut sol·licitat fins a un límit màxim de 200.000 euros per beneficiari.

Termini

El termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà el dia 28 d'abril de 2023 i finalitzarà el dia 31 d'octubre de 2023.

Bases reguladores (document .PDF)

Consulta els detalls d’aquesta convocatòria

Accés al tràmit - Línia Exportadors

Accés al tràmit - Línia Indicacions Geogràfiques

Vols més informació dels ajuts Next Generation? T'agradaria rebre alertes de properes convocatòries? Descobreix l'Oficina Next Generation EU d'ACCIÓ.

Referència legal BOE Núm. 100 del 27-04-2023

Contacte

Telèfon: 913 494 005

sgsoivre.sscc@mincotur.es