ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

Next Generation EU – Ajuts a estudis de viabilitat de projectes, de caràcter innovador, per a l’aprofitament de l’energia geotèrmica profunda

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 07/09/2023  

A qui s'adreça

Empreses

L'Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), organisme adscrit al Ministeri per a la Transició ecològica i el Repte Demogràfic, ha publicat la convocatòria dels ajuts a estudis de viabilitat de projectes, de caràcter innovador, per a l’aprofitament de l’energia geotèrmica profunda.

L’objectiu d’aquests ajuts, en forma de subvenció a fons perdut, és promoure estudis que siguin la base de futurs projectes d’aprofitament de l’energia geotèrmica profunda. Es busca impulsar el coneixement, localització i disponibilitat dels recursos geotèrmics per afavorir el desenvolupament dels primers projectes d’aprofitament d’energia geotèrmica profunda a Espanya.

Aquesta convocatòria s’emmarca en les inversions 1 i 2 del component 7 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència que fan referència al “Desenvolupament d’energies renovables innovadores, integrades en l’edificació i en els processos productius” i a "L’energia sostenible a les illes”.

Beneficiaris

Podran obtenir la condició de beneficiaris d’aquests ajuts:

 • Les entitats amb personalitat jurídica pròpia, pública o privada.
 • Els consorcis o agrupacions empresarials de persones jurídiques, públiques o privades, amb o sense personalitat jurídica pròpia.

Les entitats beneficiàries o, en el cas de les agrupacions, com a mínim una de les entitats participants hauran de ser sol·licitants o titulars del domini públic miner o bé impulsors o participants d’un concurs públic.

Actuacions subvencionables

Seran objecte d’aquest ajut les actuacions necessàries per dur a terme l’estudi de viabilitat d’un projecte, de caràcter innovador, per a l’aprofitament de l’energia geotèrmica profunda. En el marc d’aquests ajuts s’entendrà com a estudi de viabilitat l’avaluació tècnica, anàlisi i quantificació dels recursos geotèrmics en una àrea determinada (incloses les actuacions exploratòries i de recerca) així com la valoració tecnicoeconòmica d’un projecte de geotèrmica profunda per a la generació d’energia elèctrica o per a usos tèrmics directes per valorar-ne les perspectives d’èxit.

Els estudis objecte d’aquest ajut hauran d’incloure com a mínim la realització d’un sondeig profund per tal d’analitzar la disponibilitat de recursos geotèrmics en una localització concreta. Cada sondeig serà d’una profunditat mínima de 1.000 metres hi haurà de ser comunicat amb un mes d’antelació a l’IDAE.

En aquest sentit, seran subvencionables, entre d’altres, les despeses següents:

 1. Despeses de recopilació, revisió i anàlisi de les dades existents en l’àrea d’influència de l’estudi de viabilitat.
 2. Costos de les proves per a la generació de nova informació.
 3. Despeses de preparació de l’àrea de perforació i les instal·lacions auxiliars.
 4. Despeses d’elaboració i realització dels sondejos, inclosos els costos d’equips, materials, vehicles, instal·lacions auxiliars...
 5. Despeses de restauració i mesures mediambientals correctores després de la finalització dels treballs de camps.
 6. Costos d’anàlisi de les mostres obtingudes.
 7. Altres despeses necessàries per a la realització de l’estudi de viabilitat.

Els estudis de viabilitat hauran de tenir un cost subvencionable de com a mínim 1.000.000 d'euros. A banda, els projectes hauran de finalitzar abans del 31 de gener de 2026.

Quantia

La quantia de l’ajut es calcularà en funció del pressupost subvencionable de l’estudi de viabilitat. La intensitat màxima de l'ajut serà del 50% del pressupost subvencionable de l'estudi de viabilitat. 

El pressupost total que es preveu destinar a aquesta convocatòria és de 120.000.000 d'euros dels quals 60.000.000 es reserven per actuacions a les Illes Canàries.

Termini

El termini de presentació de sol·licituds començarà a les 9:00 hores del dia 15 de juny de 2023 i finalitzarà a les 13:00 hores del dia 7 de setembre de 2023.

Bases reguladores (document .PDF)

Consulta els detalls d'aquesta convocatòria

Vols més informació dels ajuts Next Generation? T'agradaria rebre alertes de properes convocatòries? Descobreix l'Oficina Next Generation EU d'ACCIÓ.

Referència legal Convocatòria BOE Núm. 136 del 08-06-2023