Subvencions per a la seva concessió a les associacions de consumidors i usuaris, d'àmbit estatal, destinades a promoure l'associacionisme de consum i a la realització d'activitats d'informació, defensa i protecció dels drets dels consumidors en l'exercici 2023