ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Subvencions per a iniciatives de reforç de la competitivitat per a agents dinamitzadors de clústers

Entitat ACCIÓ - Agència per a la Competitivitat de l'Empresa

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 21/06/2023  

A qui s'adreça

Empreses

Subvencions per a iniciatives de reforç de la competitivitat per a agents dinamitzadors de clústers.

Beneficiaris

Poden ser beneficiaris d'aquests ajuts els clústers amb acreditació vigent dins el marc de l'acreditació de Clústers per al període 2021-2023 i que hagin complert amb totes les obligacions establertes a la Resolució EMC/610/2021, de 3 de març, per la qual s'estableixen els requisits i el procediment per a l'acreditació de clústers per al període 2021-2023 en el marc del Programa Catalunya Clústers.

Quantia

La intensitat de l'ajut serà d'un màxim del 75% de la despesa subvencionable acceptada.

Pressupost

La quantitat màxima destinada a la línia d'ajuts és de 900.000,00 euros.

Termini

El termini de presentació de sol·licituds anirà des de les 09:00 hores de l'1 de juny de 2023 fins a les 14:00 hores del dia 21 de juny de 2023.

Més informació i accés al tràmit

Bases reguladores (document .PDF)

Fitxa informativa

Referència legal Convocatòria - DOGC núm. 8927 Data 31.05.2023

Contacte

Telèfon: 934 767 200