ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Ajudes compensatòries per costos d'emissions indirectes de CO₂

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 28/06/2023  

A qui s'adreça

Empreses

La concessió d'aquestes ajudes té per objecte la compensació dels costos indirectes imputables a les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle repercutides en els preus de l'electricitat del qual podran beneficiar-se les instal·lacions pertanyents a sectors exposats a un risc significatiu de «fugida de carboni», conforme al que es preveu en la normativa de la Unió Europea i nacional aplicable.

Beneficiaris

Podran acollir-se a les ajudes regulades les persones jurídiques del sector privat, incloses o no en RCDE, qualsevol que sigui la seva forma jurídica, sempre que compleixin els requisits.

Quantia

L'ajuda màxima serà fins a un 75 per cent dels costos indirectes subvencionables, i en el supòsit que hi hagi dotació pressupostària suficient complert el criteri anterior, podrà incrementar-se l'ajuda fins al 1,5% Valor Afegit Brut (VAB) sempre que es lliuri el seu càlcul auditat.

Pressupost

La quantia màxima de les ajudes que podran atorgar-se al conjunt de tots els beneficiaris serà de 244.000.000 euros.

Termini

El període per presentar sol·licituds és de l'1 de juny al 28 de juny del 2023.

Més informació i accés al tràmit

Bases reguladores (document .PDF)

Referència legal Convocatòria - BOE Núm. 122 Data 23.05.2023

Contacte

Telèfon: 913 494 845

uco2dgipyme@mincotur.es