Ajudes compensatòries per costos d'emissions indirectes de CO₂