ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Programa 30 plus - Entitats promotores (Línia 1) (SOC - 30 Plus)

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 30/06/2023  

A qui s'adreça

Empreses

L'objectiu del Programa 30 Plus és dur a terme projectes que desenvolupin actuacions ocupacionals per afavorir la inserció laboral de persones en situació d'atur de 30 anys i més, proporcionant-los, entre d'altres recursos, la formació i competències necessàries per ocupar un determinat lloc de treball.

De les actuacions que preveu la base 2 de les bases són subvencionables per aquesta convocatòria només les que tot seguit es detallen:

  1. Prospecció i assessorament d'empreses.
  2. Acompanyament en el procés de contractació i formació.
  3. Formació vinculada al contracte de treball i a les necessitats de la persona participant.

Beneficiaris

Podran ser entitats beneficiàries de les subvencions per a les actuacions indicades de prospecció, orientació i formació, les entitats que a continuació es detallen:

  1. Determinades entitats locals.
  2. Organitzacions empresarials i sindicals intersectorials més representatives en l’àmbit territorial de Catalunya.

Pressupost

L'import màxim destinat a la concessió d'aquestes subvencions és de 8.120.000,00 euros.

Termini

El termini de presentació de sol·licituds comença el dia 12 de juny de 2023 i finalitza el 30 de juny de 2023, ambdós inclosos.

Bases reguladores (document .PDF)

Referència legal Convocatòria - DOGC núm. 8926 Data 30.05.2023

Contacte

Telèfon: 935 536 100

30plus.soc@gencat.cat