ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

Next Generation EU - Subvencions per reforçar la connectivitat a polígons industrials i centres logístics

TipusAjut

Estat En termini

Data de finalització 31/10/2023  

A qui s'adreça

Empreses

Finalitat

El Departament de la Presidència ha obert algunes de les línies d'actuacions de la convocatòria per a la concessió d'ajuts per reforçar la connectivitat a polígons industrials i centres logístics i altres àrees amb activitat econòmica.

Aquestes subvencions s’emmarquen en la Inversió 2 del Component 15 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), que fa referència al “Reforç de connectivitat a centres de referència, motors socioeconòmics i projectes tractors de la digitalització sectorial” (Programa UNICO-Indústria i Empreses).

Beneficiaris

Poden optar a ser beneficiàries d’aquestes subvencions, per a les línies 1 i 2a, les persones físiques o jurídiques que tinguin la condició d'operador degudament habilitat i que acreditin la solvència econòmica i financera, així com la solvència tècnica o professional.

Per a la línia d'actuació 2b, les comunitats de propietaris subjectes al règim de propietat horitzontal, les agrupacions de propietaris i les persones jurídiques o entitats vinculades a la gestió, el funcionament o la dinamització d'un polígon industrial o centre logístic. 

En el cas de la línia d'actuació 3, les persones físiques i jurídiques titulars de béns immobles situats en un àmbit material d'actuació o, si escau, en les zones industrials adjacents, i les comunitats de propietaris subjectes al règim de propietat horitzontal.

Actuacions subvencionables

Poden ser objecte d’aquestes subvencions les actuacions següents:

 1. Línia d'actuació 1: proporcionar connectivitat a xarxes de banda ampla de molt alta velocitat, capaces de prestar serveis a velocitats d'1 Gbps.
 2. Línia d'actuació 2:
  1. Instal·lar una xarxa de comunicacions electròniques d'alta velocitat, capaç de prestar serveis a velocitats d'1 Gbps, que englobi el conjunt de l'àmbit d'actuació, així com, si escau, les seves zones industrials adjacents, a fi d'interconnectar cada un dels centres, unitats, instal·lacions i dependències que el conformen en terrenys gestionats per una entitat de dret públic.
  2. Instal·lar una xarxa de comunicacions electròniques d'alta velocitat, capaç de prestar
   serveis a velocitats d'1 Gbps, que englobi el conjunt de l'àmbit d'actuació, i, si escau, les zones industrials
   adjacents, a fi d'interconnectar cada un dels centres, unitats, instal·lacions i dependències que el conformen,
   ubicats en terrenys la gestió dels quals correspon a una entitat de dret privat.
 3. Línia d'actuació 3: instal·lar una xarxa de comunicacions electròniques d'alta velocitat, capaç de prestar serveis
  a velocitats d'1 Gbps, en cadascun dels centres, fàbriques i dependències que formin part de l'àmbit d'actuació
  material.

Les actuacions, per poder subvencionar-se, s'han de dur a terme dins l'àmbit d'actuació material conegut com a zona blanca a Catalunya. Una zona blanca s'identifica segons la relació definitiva de zones elegibles que elabora la Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i Infraestructures Digitals (SETELECO)

Quantia

La dotació pressupostària d’aquestes subvencions en el cas de les línies 1 i 2a és de 5.000.000 euros.

En el cas de les línies 2b i 3 la dotació pressupostària és de 2.775.181,15 euros. 

La intensitat màxima de l'ajut no podrà superar el 80% del cost de tots els conceptes subvencionables. L'import màxim que es podrà sol·licitar per projecte no podrà superar la intensitat màxima de l'ajut.

Termini

El termini de presentació de sol·licituds per a les línies d'actuació 2b i 3 s’iniciarà el dia 14 de juliol de 2023 i finalitzarà el dia 31 d'octubre de 2023.

Bases reguladores (línies 1 i 2a)

Bases reguladores (línies 2b i 3)

Accés al tràmit (línies 1 i 2a)

Vols més informació dels ajuts Next Generation? T'agradaria rebre alertes de properes convocatòries? Descobreix l'Oficina Next Generation EU d'ACCIÓ.

Referència legal Convocatòria DOGC Núm. 8957 del 13-07-2023

Contacte

Telèfon: 934 958 000 / 934 958 080