ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

Next Generation EU - Ajuts a projectes innovadors d’emmagatzematge energètic

TipusAjut

Estat En termini

Data de finalització 20/10/2023  

A qui s'adreça

Empreses

L'Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), organisme adscrit al Ministeri per a la Transició ecològica i el Repte Demogràfic, ha publicat la convocatòria dels Ajuts a Projectes Innovadors d’Emmagatzematge Energètic.

Aquests ajuts, concedits en règim de concurrència competitiva, tindran com a finalitat incentivar projectes innovadors que permetin avançar en el desplegament de l’emmagatzematge energètic i en la seva integració en el sistema elèctric, aportant flexibilitat a la generació renovable i contribuint a la seguretat, flexibilitat i qualitat del subministrament.

Aquesta convocatòria s’emmarca en la inversió 1 del component 8 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència que fa referència al “Desplegament de l’emmagatzematge energètic”.

Beneficiaris

Podran obtenir la condició de beneficiaris els següents:

 • Empreses (petita, mitjana i gran empresa).
 • Universitats, centres de recerca o centres tecnològics sense ànim de lucre i altres entitats, públiques i privades, inclosos els agents del sistema de ciència i tecnologia.

Actuacions subvencionables

En aquesta convocatòria serà possible el finançament de les següents tipologies de projectes:

 1. Projectes innovadors d'emmagatzematge d'energia independents (standalone), connectats a les xarxes de transport i distribució d'energia elèctrica.
 2. Projectes innovadors d'emmagatzematge d'energia hibridats amb instal·lacions de generació d’energia a partir de fonts d’energia renovables.
 3. Projectes innovadors d'emmagatzematge mitjançant bombeig reversible (centrals hidràuliques reversibles).
 4. Projectes innovadors d'emmagatzematge tèrmic.

En cap cas serà possible el finançament de projectes d’emmagatzematge basats en hidrogen, o altres tipus d’emmagatzematge químic.

Quantia

La intensitat màxima de l’ajut sobre les despeses subvencionables serà del 65% en el cas de les petites empreses, del 55% en el cas de les mitjanes i del 45% en el cas de les grans. En cas que el beneficiari sigui una universitat, centre de recerca o centre tecnològic sense ànim de lucre la intensitat podrà ser de fins al 100%.

Els límits d’ajut màxim per empresa i projecte seran de:

 • Projectes innovadors d'emmagatzematge d'energia independents (standalone), connectats a les xarxes de transport i distribució d’energia elèctrica: 50 M€.
 • Projectes innovadors d'emmagatzematge d'energia hibridats amb instal·lacions de generació d’energia a partir de fonts d’energia renovables: 50 M€.
 • Projectes innovadors d'emmagatzematge mitjançant bombeig reversible (centrals hidràuliques reversibles): 50 M€.
 • Projectes innovadors d'emmagatzematge tèrmic: 15 M€.

El pressupost total destinat a aquesta convocatòria és de 280.000.000 d'euros repartits de la següent manera:

 • 150.000.000€ per a Projectes innovadors d'emmagatzematge d'energia independents (standalone).
 • 30.000.000€ per a Projectes innovadors d'emmagatzematge tèrmic.
 • 100.000.000€ per a Projectes innovadors d'emmagatzematge mitjançant bombeig reversible.

Termini

En el cas de la convocatòria dirigida a Projectes innovadors d'emmagatzematge d'energia independents (standalone) i d’emmagatzematge tèrmic el termini de presentació de sol·licituds començarà el dia 20 de setembre de 2023 i finalitzarà el 18 d’octubre de 2023.

En el cas de la convocatòria dirigida a Projectes innovadors d'emmagatzematge mitjançant bombeig reversible el termini de presentació de sol·licituds començarà el dia 22 de setembre de 2023 i finalitzarà el 20 d’octubre de 2023.

Bases reguladores (document .PDF)

Convocatòria standalone i emmagatzematge tèrmic (document .PDF)

Convocatòria emmagatzematge mitjançant bombeig reversible (document .PDF)

Consulta els detalls d'aquesta convocatòria

Correcció errors convocatòria standalone i emmagatzematge tèrmic (document .PDF)

Correcció errors convocatòria emmagatzematge mitjançant bombeig reversible (document .PDF)

Vols més informació dels ajuts Next Generation? T'agradaria rebre alertes de properes convocatòries? Descobreix l'Oficina Next Generation EU d'ACCIÓ.

Referència legal BOE núm. 171 del 19-07-2023