ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

Next Generation EU - Ajuts a projectes de producció d’electricitat i calor a partir d’energies renovables en substitució de la producció a partir de combustibles fòssils

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 15/09/2023  

A qui s'adreça

Empreses

L'Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), organisme adscrit al Ministeri per a la Transició ecològica i el Repte Demogràfic, ha publicat la convocatòria per a la concessió d’ajuts, en règim de concurrència competitiva, a projectes de producció d’electricitat i calor a partir d’energies renovables en substitució de producció a partir de combustibles fòssils.

L’objectiu de la convocatòria és aconseguir la substitució de combustibles fòssils per energies renovables en els processos de producció d’electricitat i calor de les plantes de cogeneració i les plantes de tractaments de residus del sector porcí i de l’oli d’oliva.

Aquesta convocatòria s’emmarca en la inversió 1 del component 7 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència que fa referència al “Desenvolupament d’energies renovables innovadores, integrades a l’edificació i en processos productius”.

Beneficiaris

Podran obtenir la condició de beneficiaris d’aquests ajuts les persones jurídiques, públiques o privades, legal i vàlidament constituïdes, que tinguin el seu domicili fiscal a Espanya i que siguin titulars d’una planta de cogeneració o de tractament de residus.

En el marc d’aquesta convocatòria s’entendrà com a planta de cogeneració una planta de generació simultània d’energia tèrmica i d’energia elèctrica o mecànica en un sol procés i com a planta de tractament de residus les plantes de tractament i reducció de purins d’explotacions de porcí o de llots derivats de la producció d’oli d’oliva. Aquestes plantes hauran d’estar inscrites al registre de règim retributiu específic del sector elèctric. 

A banda, també podran resultar beneficiaries d’aquest ajut les agrupacions de persones jurídiques, tan públiques com privades que, malgrat estar mancades de personalitat jurídica, puguin dur a terme els projectes objecte d’ajut.

Actuacions subvencionables

En el marc d’aquesta convocatòria seran subvencionables els projectes de plantes de producció d’energia elèctrica i/o tèrmica a partir d’energies renovables que incloguin una o varies de les instal·lacions següents:

 1. Instal·lacions de producció d’energia elèctrica o de cogeneració:
  • Instal·lacions de producció d’energia elèctrica o de cogeneració a partir de biomassa.
  • Instal·lacions de producció d’energia elèctrica o de cogeneració a partir de biogàs.
  • Instal·lacions de producció d’energia elèctrica a partir d’energia eòlica amb emmagatzematge elèctric.
  • Centrals hidroelèctriques amb emmagatzematge elèctric.
  • Instal·lacions solars fotovoltaiques amb emmagatzematge elèctric.
 2. Instal·lacions de producció d’energia tèrmica:
  • Instal·lacions de producció d’energia tèrmica a partir de biomassa.
  • Instal·lacions de producció d’energia tèrmica a partir de biogàs.
  • Instal·lacions de producció d’energia tèrmica a partir de geotèrmia o hidrotèrmia.
  • Instal·lacions de producció d’energia tèrmica a partir d’aerotèrmia.
  • Instal·lacions de producció d’energia tèrmica a partir d’energia solar amb emmagatzematge tèrmic.

Els projectes s’hauran d’iniciar amb posterioritat a la data de sol·licitud de l’ajut i s’hauran de desenvolupar a una distancia màxima de 10 quilometres de la planta existent de cogeneració o de tractament de residus. 

Despeses subvencionables

Podran ser subvencionables, entre d’altres, les despeses següents:

 • Sistemes de preparació, descarrega, emmagatzematge, i tractament de combustibles.
 • Equips principals de generació elèctrica, de cogeneració i d’energia tèrmica.
 • Sistemes d’emmagatzematge d’energia elèctrica i/o d’energia tèrmica.
 • Equips de recuperació de calor i sistemes de distribució a punts de consum.
 • Sistemes de gestió, control i monitorització de la demanda d’energia elèctrica de les instal·lacions consumidores.
 • Despeses de desmantellament d’instal·lacions existents.

Quantia

L’import de l’ajut a concedir dependrà dels costos subvencionables de les actuacions objecte d’ajut i dels límits d’intensitats d’ajuda establerts a cada convocatòria. En tot cas la intensitat d’ajut no podrà superar el 65% dels costos subvencionables del projecte en el cas de les grans empreses, el 70% en el cas de les mitjanes i el 75% en el cas de les petites empreses. A banda, s’estableix la possibilitat de incrementar un 5% l’ajut als projectes desenvolupats en zones de repte demogràfic.

L’import total a concedir no podrà superar el límit de 15 milions d'euros per empresa i projecte.

El pressupost total inicialment previst per aquesta convocatòria és de 150.000.000 d’euros.

Termini

El termini de presentació de sol·licituds començarà el dia 12 de juliol de 2023 i finalitzarà el dia 15 de setembre de 2023.  

Bases reguladores (document .PDF)

Consulta els detalls d'aquesta convocatòria

Accés al tràmit

Vols més informació dels ajuts Next Generation? T'agradaria rebre alertes de properes convocatòries? Descobreix l'Oficina Next Generation EU d'ACCIÓ.

Referència legal Convocatòria BOE Núm. 161 del 07-07-2023