Ajuts destinats a fomentar les captures de senglar i a la introducció de la seva carn al circuit de comercialització