ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

Next Generation EU – Subvencions per a la construcció i millora de centres de neteja i desinfecció de vehicles de transport per carretera d’animals vius

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 20/09/2023  

A qui s'adreça

Empreses

Finalitat

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural convoca, per a l'any 2023, els ajuts destinats a subvencionar inversions en matèria de bioseguretat per a la millora de centres de neteja i desinfecció de vehicles de transport per carretera de bestiar, canilles i gossos de cacera, així com la construcció de nous centres amb aquesta finalitat.

Aquests ajuts s'emmarquen en la Inversió 3 «Pla d'Impuls de la sostenibilitat i competitivitat de l'agricultura i la ramaderia» del Component 3 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Beneficiaris

Podran ser beneficiaris d’aquesta subvenció les persones físiques o jurídiques o ens sense personalitat jurídica:

 • Que siguin titulars o propietaris dels centres de neteja i desinfecció per a bestiar, incloses les espècies cinegètiques autoritzades i registrades per l’òrgan competent a Catalunya i que es comprometin a la millora d’aquest centre.
 • Que es comprometin a construir un nou centre de neteja i desinfecció.

Inversions subvencionables

Seran subvencionables les següents inversions, sempre realitzades amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud de la subvenció:

 1. Modernització o millora dels equips i instal·lacions existents de cara a aconseguir una major eficiència en els sistemes de neteja i desinfecció de vehicles de transport de bestiar:
  • Millora de la infraestructura del tancament exterior.
  • Millora de la superfície de formigó o asfalt del terra del recinte, així com la superfície de l’accés i la sortida del vehicle.
  • Millora de les infraestructures de l'àrea on es realitzaran les operacions de neteja i desinfecció dels vehicles, separant clarament les operacions brutes i netes i procurant-se un flux de materials i serveis en línia recta.
  • Millora de l'utillatge necessari per a realitzar un escombratge i raspat correcte del llit i els fems quan es faci una primera neteja en sec dels vehicles.
  • Millora de l'àrea d'emmagatzematge dels residus orgànics sòlids i del sistema de gestió dels residus sòlids que es generin durant la neteja dels vehicles.
  • Millora de la instal·lació d’aigua corrent i electricitat.
  • Renovació o millora dels equips de desinfecció o neteja.
  • Millora de plataforma amb desnivell suficient que permeti la recollida dels líquids procedents de la neteja i desinfecció dels vehicles.
  • Millora de la fossa de recollida d'efluents generats a les operacions de neteja i desinfecció que n'impossibiliti la difusió i en garanteixi l'eliminació adequada.
  • Renovació del sistema de precintat i segellat de portes o elements d’accés del bestiar a l'estructura de càrrega del vehicle una vegada concloses les operacions de neteja i desinfecció.
  • Construcció o millora de magatzems per a llit net.
  • Millora de les infraestructures reservades per al material, eines, maquinària, vestuari del personal i emmagatzematge de productes químics.
  • Instal·lació de noves línies de desinfecció o neteja.
  • Adquisició de contenidors mòbils per a retirada de fems, aigües residuals, abocaments etc.
 2. Instal·lació, en centres ja existents, de noves tecnologies per a la neteja i desinfecció de vehicles per al transport de bestiar:
  • Sistemes per a l'automatització de les operacions de neteja i desinfecció, com ara la robotització.
  • Instal·lació de nous sistemes per a la neteja i desinfecció: com la instal·lació d'equips per a tractament tèrmic que garanteixin la inactivació dels agents patògens.
  • Instal·lació de sistemes per a la verificació de la neteja i desinfecció.
  • Sistemes de lectura automàtica de matrícules, o altres sistemes per facilitar-ne la recollida de dades de vehicles que són sotmesos a processos de neteja i desinfecció.
  • Desenvolupaments informàtics per digitalitzar la informació relativa als registres d’activitats realitzades.
  • Qualsevol altra millora de les capacitats dels centres de neteja i desinfecció que demostri que reduirà els temps de neteja i desinfecció, estalviarà costos i augmentarà la capacitat del centre mantenint l'eficàcia de les operacions de neteja i desinfecció.
  • Instal·lació d'un sistema automàtic de precintat i segellat de portes o elements d'accés del bestiar a l'estructura de càrrega del vehicle un cop concloses les operacions de neteja i desinfecció.
 3. Construcció de nous centres de neteja i desinfecció de vehicles de transport de bestiar que compleixin els requisits mínims establerts al Reial Decret 638/2019 de 8 de novembre.

Quantia

La dotació pressupostària d’aquesta convocatòria és de 611.554,83 euros.

En el cas de centres de neteja i desinfecció ja existents, la quantia de la subvenció es concedirà en base a la inversió realitzada, sent la inversió màxima subvencionable de 100.000 euros per cada centre de neteja i desinfecció. La subvenció serà, com a màxim, del 70% de l’import i, com a mínim, del 40%. La quantia màxima de l’ajut serà de 70.000 euros per beneficiari.

En el cas de nova construcció de centres de neteja i desinfecció, la quantia màxima de la subvenció serà de 200.000 euros per cada centre de neteja i desinfecció. La subvenció serà, com a màxim, del 70% de l’import i, com a mínim, del 40%. La quantia màxima de l’ajut serà de 140.000 euros per beneficiari.

Termini

El termini de presentació de sol·licituds serà des del dia 21 de juliol del 2023 fins al dia 20 de setembre de 2023.

Bases reguladores (document .PDF)

Accés al tràmit

Vols més informació dels ajuts Next Generation? T'agradaria rebre alertes de properes convocatòries? Descobreix l'Oficina Next Generation EU d'ACCIÓ.

Referència legal DOGC núm. 8962 del 20-07-2023

Contacte

Telèfon: 933 046 700