ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Conservació de recursos genètics agrícoles adreçats a entitats de conservació

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 20/09/2023  

A qui s'adreça

Empreses

L'objecte d'aquests ajuts és la descripció i la conservació dels recursos fitogenètics per a l'agricultura i l'alimentació del territori de Catalunya. Les varietats locals identificades s'inscriuran al Catàleg de varietats locals d'interès agrari de Catalunya.

També es vol fomentar el coneixement entre els agricultors, les entitats i els consumidors sobre l'existència d'aquestes varietats i canalitzar-les pels mercats locals mitjançant el comerç de proximitat.

Beneficiaris

Entitats de conservació públiques i privades que portin a terme actuacions de conservació de varietats locals, parents silvestres dels conreus(PSC) i/o plantes silvestres d'ús alimentari (PSUA).

Pressupost

Els ajuts que preveu aquesta convocatòria, per un import total de 300.000,00 euros i tenen caràcter de cofinançats amb el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).

Quantia

L'import de l'ajut no pot ser superior a 15.000 euros per persona beneficiària.

La quantia màxima destinada a aquests ajuts i l'aplicació pressupostària a la qual s'ha d'imputar és la que es determina a la resolució de convocatòria corresponent.

La intensitat de l'ajut és del 100% de les despeses subvencionables per cada actuació, sense sobrepassar els màxims establerts per cada actuació.

Termini

Termini ordinari: del 20 de juliol al 20 de setembre de 2023.

Més informació i accés al tràmit

Bases reguladores (document .PDF)

Referència legal Convocatòria - DOGC núm. 8961 Data 19.07.2023

Contacte

Telèfon: 93 304 67 00