ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Next Generation EU - Ajuts a les inversions en eficiència energètica i energies renovables (biogàs i biomassa agrícola) dins el Pla d'impuls de la sostenibilitat i la competitivitat de l'agricultura i la ramaderia (III)

TipusAjut

Estat En termini

Data de finalització 26/09/2023  

A qui s'adreça

Empreses

Finalitat

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha obert la convocatòria d’Ajuts a les inversions en eficiència energètica i energies renovables (biogàs i biomassa agrícola) dins el Pla d'impuls de la sostenibilitat i la competitivitat de l'agricultura i la ramaderia (III) que te com a objectiu la concessió d'ajuts a projectes d’inversió que impulsin la sostenibilitat i la competitivitat de l'agricultura i la ramaderia.

Aquests ajuts s'emmarquen en la Component 3 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) i, en particular, en la Inversió 4 “Pla d'impuls de la sostenibilitat i la competitivitat de l'agricultura i la ramaderia (III): Inversions en agricultura de precisió, eficiència energètica i econòmica circular en el sector agrari”.

Actuacions subvencionables

En el marc d’aquest programa d’ajuts s’estableixen dos tipus d’actuacions subvencionables diferents:

  1. Actuacions relacionades amb la millora de l'eficiència energètica a edificis, naus i instal·lacions auxiliars de les explotacions agrícoles i ramaderes. No es consideraran instal·lacions auxiliars les relacionades amb els equips de bombeig i reg de la pròpia explotació.
  2. Actuacions relacionades amb la valorització energètica de fems i biomassa agrícola:
    1. Inversions en plantes de biogàs de petita capacitat.
    2. Mesures en matèria de gestió de biomassa agrícola amb finalitats energètiques.

Els ajuts es destinaran a l’adquisició de maquinaria destinada a l’amuntegament de biomassa agrícola així com a la construcció de centres logístics i inversions en estructures d’emmagatzematge d’aquesta per al seu us en aplicacions d’alta eficiència energètica.

Beneficiaris

Podran ser beneficiaries d’aquests ajuts les persones físiques o jurídiques, de naturalesa privada o pública, que siguin titulars d’una explotació agrícola o ramadera, agrupacions d’un mínim de cinc titulars d’explotacions, qualsevol organització o associació de productors reconeguda i consorcis o altres formes de col·laboració publicoprivada.

Quantia

La intensitat màxima de la subvenció d'aquest ajut és amb caràcter general del 30% i del 45% del cost elegible, per les actuacions subvencionables 1 i 2 respectivament. Aquests límits s'incrementen en 20 punts percentuals en el cas d'inversions situades en zones assistides o en el cas de les petites empreses i en 10 punts percentuals en el cas de les mitjanes empreses.

El pressupost total que correspon a Catalunya en el marc d’aquesta convocatòria és de 628.894,66 euros.

Termini

El termini de presentació de sol·licituds començarà el dia 27 de juliol de 2023 i finalitzarà el dia 26 de setembre de 2023.

Accés al tràmit

Bases reguladores (document .PDF)

Ordre de complementació de les bases reguladores (document .PDF)

Consulta els detalls d’aquesta convocatòria

Referència legal DOGC núm 8966 del 26-07-2023

Contacte

competitivitatprtr.accioclimatica@gencat.cat