ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Next Generation EU - Ajuts a l'agricultura de precisió i tecnologies 4.0 en el sector agrari dins el Pla d'impuls de la sostenibilitat i la competitivitat de l'agricultura i la ramaderia (III)

TipusAjut

Estat En termini

Data de finalització 26/09/2023  

A qui s'adreça

Empreses

Finalitat

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha obert la convocatòria d’Ajuts l'agricultura de precisió i tecnologies 4.0 en el sector agrari dins el Pla d'impuls de la sostenibilitat i la competitivitat de l'agricultura i la ramaderia (III) que te com a objectiu la concessió d'ajuts a projectes d’inversió que impulsin la sostenibilitat i la competitivitat de l'agricultura i la ramaderia.

Aquests ajuts s'emmarquen en la Component 3 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) i, en particular, en la Inversió 4 “Pla d'impuls de la sostenibilitat i la competitivitat de l'agricultura i la ramaderia (III): Inversions en agricultura de precisió, eficiència energètica i econòmica circular en el sector agrari”.

Actuacions subvencionables

En el marc d’aquest programa d’ajuts seran subvencionables els projectes que incloguin l'adquisició de llicències de programari, maquinària i equips agraris inclosos al llistat que publiquin les comunitats autònomes a les corresponents convocatòries. La llista d'equips d'agricultura de precisió i components inclosos son els que recull l'annex III de les bases reguladores.

Beneficiaris

Podran ser beneficiaries d’aquests ajuts les persones físiques o jurídiques de naturalesa privada o pública que siguin titulars d’explotacions ramaderes i/o agrícoles o que desenvolupin serveis agraris, agrupacions d’un mínim de cinc titulars d’explotacions ramaderes, consorcis i altres formes de col·laboració publicoprivada i qualsevol organització o associació de productors reconeguda, en tots els casos sempre que tinguin la consideració de PIME.

Quantia

La quantia subvencionada en el marc d’aquest ajut es determinarà segons el nombre de sol·licituds presentades i la disponibilitat pressupostària.

El pressupost total que correspon a Catalunya en el marc d’aquesta convocatòria és de 4.918.963,17 euros.

Termini

El termini de presentació de sol·licituds començarà el dia 27 de juliol de 2023 i finalitzarà el dia 26 de setembre de 2023.

Accés al tràmit

Bases reguladores (document .PDF)

Ordre de complementació de les bases reguladores (document .PDF)

Consulta els detalls d’aquesta convocatòria

Referència legal DOGC núm 8966 del 26-07-2023

Contacte

competitivitatprtr.accioclimatica@gencat.cat