ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

Next Generation EU - Ajuts a la cadena de valor de l'hidrogen renovable

TipusAjut

Estat En termini

Data de finalització 07/11/2023  

A qui s'adreça

Empreses

L'Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), organisme adscrit al Ministeri per a la Transició ecològica i el Repte Demogràfic, ha publicat una nova convocatòria del Programa 4 dels ajuts a la Cadena de Valor Industrial de l'Hidrogen Renovable. Aquests ajuts inclouen quatre programes diferents:

 • Programa d'incentius 1: Capacitats, avenços tecnològics i implantació de línies d'assaig i/o fabricació.
 • Programa d'incentius 2: Disseny, demostració i validació de mobilitat propulsada per hidrogen.
 • Programa d'incentius 3: Grans demostradors d'electròlisi – projectes innovadors de producció d'hidrogen renovable.
 • Programa d'incentius 4: Reptes de recerca bàsica fonamental, pilots innovadors i la formació en tecnologies habilitadores clau dins de la cadena de valor.

Aquests ajuts tenen com a finalitat contribuir als objectius marcats a la Inversió 1 de la Component 9 del Pla de Recuperació: el desenvolupament d'avenços tecnològics o prototips de la cadena de valor de l'hidrogen renovable i la implantació d'instal·lacions d'assaig o noves línies de fabricació.

Els projectes de cadena de valor innovadora i de coneixement de l’hidrogen renovable constitueixen les actuacions 11, 12, 13 i 14 del PERTE d'energies renovables, hidrogen renovable i emmagatzematge.

Beneficiaris

Podran obtenir la condició de beneficiaris:

 • Les empreses amb personalitat jurídica pròpia (micro, petita, mitjana i gran empresa), incloses associacions empresarials.
 • Consorcis o agrupacions empresarials de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, amb personalitat jurídica pròpia o sense. El consorci o l'agrupació empresarial haurà de comptar amb almenys una PIME participant a la sol·licitud de l’ajut. S’entendrà per PIME qualsevol empresa amb menys de 250 treballadors i amb un volum de negoci anual que no excedeixi els 50 milions d’euros o amb un balanç general anual que no excedeixi els 43 milions d’euros.
 • El sector públic institucional de qualsevol administració pública, així com les entitats de dret privat vinculades o dependents de les Administracions Públiques, les Universitats Públiques i els seus centres adscrits amb personalitat jurídica pròpia.
 • Centres tecnològics d'àmbit estatal, així com centres de suport a la innovació tecnològica d'àmbit estatal.

Actuacions subvencionables

Les actuacions que podran ser objecte d’aquests ajuts són les següents:

 • Programa d’incentius 1: Projectes d’R+D+i que es concretin en centres de fabricació d’equips o components de la cadena de valor de l’hidrogen renovable o en la millora de les capacitats d’R+D+i (instal·lacions d’assaig de components, sistemes, vehicles o equips auxiliars).
 • Programa d’incentius 2: Actuacions centrades en la innovació en els equips que consumeixen exclusivament hidrogen renovable (dipòsits, piles de combustible, motors...) i en el disseny de nous mitjans de transport innovadors propulsats per hidrogen.
 • Programa d’incentius 3: Desenvolupament i fabricació d’un electrolitzador d’alta potència instal·lada (un prototip que permeti principalment un augment de la capacitat dels stacks) i integració real i efectiva d’un electrolitzador d’alta potència en un context industrial que demostri la viabilitat de la producció massiva d’hidrogen renovable.
 • Programa d’incentius 4: Projectes d’innovació en tota la cadena de valor de l’hidrogen renovable, des de la producció fins a l’emmagatzematge, transport i distribució, així com les aplicacions finals. Aquest programa es centra en els projectes de col·laboració consorciats entre el sector empresarial (amb especial èmfasis en PIMEs i associacions empresarials) i la comunitat científica amb l’objectiu de desenvolupar coneixements que més endavant es concretin en innovacions pràctiques i aplicacions en tota la cadena de valor. Entre d’altres, les actuacions subvencionables poden incloure el desenvolupament d’electrolitzadors de millors prestacions, noves piles de combustible, sistemes d’emmagatzematge d’hidrogen innovadors, desenvolupament de sistemes per a la producció d’hidrogen renovable en base a bio-processos, etc. Els projectes hauran de tenir un pressupost mínim de 500.000 euros.

Quantia

La dotació pressupostària d’aquests programes es distribueix de la següent manera:

 • Programa d’incentius 1: 30 milions d’euros.
 • Programa d’incentius 2: 80 milions d’euros.
 • Programa d’incentius 3: 100 milions d’euros.
 • Programa d’incentius 4: 66.600.000 euros.

Termini

En el cas del programa 4 les sol·licituds podran presentar-se des del 8 de setembre de 2023 fins a les 17:00 hores del dia 7 de novembre de 2023.

Bases reguladores (document .PDF)

Consulta els detalls d'aquesta convocatòria

Referències legals

Programa d’incentius 1: BOE núm. 45 del 22-02-2022 (document .PDF)

Programa d’incentius 2: BOE núm. 45 del 22-02-2022 (document .PDF)

Programa d’incentius 3: BOE núm. 45 del 22-02-2022 (document .PDF)

Programa d’incentius 4: BOE núm. 177 del 26-07-2023 (document .PDF)

Contacte

Telèfon: 915 976 577

solicitudes.h2cadenadevalor@idae.es