Ajuts per compensar la paralització temporal d'activitats pesqueres, 3a convocatòria 2023 (FEMPA)