Subvencions per a programes de formació de persones treballadores ocupades (especialitats de caràcter transversal i sectorial)