ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Next Generation EU – Programa Activa Crecimiento

TipusAjut

Estat En termini

Data de finalització 31/12/2024  

A qui s'adreça

Empreses

La Fundació EOI, un organisme adscrit al Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, ha publicat la convocatòria per a la concessió d’ajuts, en règim de concurrència no competitiva, dirigits a impulsar el creixement de les pimes mitjançant la iniciativa Activa Crecimiento. 

Els ajuts tenen per objecte el finançament de programes d’assessorament especialitzat i personalitzat amb l’objectiu d’oferir un diagnòstic i una anàlisi de l’empresa per a detectar les seves àrees potencials de creixement i l’elaboració d’un Pla de Creixement amb la proposta d’accions de millora concretes en innovació, recursos humans, operacions, digitalització, i finances, entre d’altres.  

Aquesta convocatòria s'emmarca en la Inversió 2 del Component 13 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència que fa referència al “Creixement” en el marc de l’Impuls a la PIME.  

Beneficiaris 

Podran acollir-se a aquest programa les empreses que tinguin la condició de PIME, que tinguin personalitat jurídica pròpia a Espanya i que estiguin legalment constituïdes i degudament inscrites al registre corresponent.  

Activitats subvencionables 

Els ajuts en forma d’espècie d’aquesta convocatòria consistiran en la recepció, per part de les empreses beneficiaries, d’un assessorament especialitzat i personalitzat que permeti l’impuls del creixement empresarial de les pimes.   

L’entitat beneficiària rebrà un programa d’acompanyament, amb 50 hores d’assessorament i una duració d’entre 4 i 5 mesos per a cada pime beneficiària, que inclourà les següents etapes: 

  1. Diagnòstic i anàlisi intern de l’empresa: Diagnòstic previ de la situació digital de la pime i anàlisi intern de l’organització i del negoci.
  2. Elaboració d’un Pla de Creixement: Inclourà la definició d’actuacions amb recomanacions genèriques en les àrees de finances, màrqueting i comercialització, digitalització, recursos humans, operacions i innovació. A banda, també es realitzarà un desenvolupament complert en alguna d’aquestes àrees que seleccionarà l’entitat que presti l’assessorament juntament amb la pime.
  3. Taller grupal i tancament de la prestació del servei: S’identificaran i recomanaran les diverses formes de dur a terme el procés de creixement empresarial, possibles acompanyaments, proveïdors tecnològics, fonts de finançament, entre d’altres. També es contempla la realització de tallers grupals pràctics que ajudin a l’empresa beneficiaria a definir el procés d’implementació de les accions en les diverses àrees recollides al Pla de Creixement.

Els serveis d’assessorament seran prestats per entitats col·laboradores especialitzades en assessorament en creixement empresarial que han estat seleccionades per la Fundació EOI a través d’un procés de licitació. L’empresa beneficiaria seleccionarà, a través del formulari de sol·licitud, l’entitat col·laboradora que vol que li presti l’assessorament.

Quantia 

El pressupost total destinat a aquesta convocatòria és de 15.990.000€, que es preveu que permetin beneficiar a unes 2.600 pimes.

La quantia individualitzada dels ajuts en espècie que es concedeixin, entesa com l’equivalent de subvenció bruta, serà de 6.150€, que podran arribar a cobrir el 100% dels costos del servei d’assessorament.

Termini 

El termini de presentació de sol·licituds s’obrirà el dia 5 de setembre de 2023 i es mantindrà obert fins que s’esgoti el crèdit pressupostari disponible per aquesta convocatòria. 

Bases reguladores (document .PDF)

Convocatòria (document .PDF)

Consulta els detalls d’aquesta convocatòria

Vols més informació dels ajuts Next Generation? T'agradaria rebre alertes de properes convocatòries? Descobreix l'Oficina Next Generation EU d'ACCIÓ.

Referència legal BOE Núm. 183 del 02-08-2023

Contacte

activacrecimiento@eoi.es

91 349 56 00