ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

Next Generation EU - Ajuts per al Programa «Experiencias Turismo España»

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 20/09/2023  

A qui s'adreça

Empreses

Finalitat 

El Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme ha publicat la convocatòria  de l’any 2023 del programa “Experiencias Turismo España" en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, que busca recolzar actors públic i privats del territori espanyol que treballen sobre les mateixes experiències. 

Els ajuts tenen per objecte impulsar projectes de xarxes d’actors que desenvolupin experiències turístiques sostenibles, digitals, integradores i competitives a Espanya, que es repliquin en el territori nacional o en el territori de, com a mínim, tres comunitats autònomes.   

Aquesta convocatòria s'emmarca en la Inversió 4 del Component 14, del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, que fa referència al Pla de modernització i competitivitat del sector turístic.  

Beneficiaris 

Podran acollir-se a aquest programa: 

 1. Empreses o pimes, establertes a qualsevol comunitat autònoma. 
 2. Associacions o Federacions. 
 3. Fundacions. 
 4. Agrupacions d'interès econòmic. 
 5. Entitats religioses. 
 6. Entitats públiques que actuïn com a ens de cooperació turística municipal, comarcal, provincial o autonòmic, i societats públiques amb personalitat jurídica pròpia vinculades o dependents d'aquestes. 

L’àmbit d’actuació territorial del projecte ha de cobrir el territori de, com a mínim, tres comunitats autònomes. Així doncs, el beneficiari pot presentar-se:  

 • com a beneficiari únic si el seu àmbit d’actuació és nacional, o compta amb implantació en, com a mínim, tres comunitats autònomes. 
 • en agrupació amb altres beneficiaris si necessita cobrir el territori mínim exigit en aquesta convocatòria.    

Activitats subvencionables 

Els projectes s’han d’emmarcar en alguna de les següents línies de treball incloent alguna de les següents accions: 

 1. Línia de treball INNOVA: 
  • Proposta de creació de xarxes d’actors en el territori nacional per impulsar el treball col·laboratiu en relació a una Experiència Turisme Espanya (ETE).  
  • Construcció de relats sobre ETEs. 
  • Desenvolupament o millora del recurs turístic base per a la creació d’ETEs. 
  • Redisseny d’ETEs. 
  • Recolzament en la transformació digital de les ETEs. 
  • Formació per a la sostenibilitat i digitalització d’ETEs. 
 2. Línia de treball INTEGRA:
  • Estudis i propostes de plans d'adaptació de les ETEs a la lògica d’economia circular i altres estratègies d’incorporació del teixit productiu local. 
  • Plans d’adaptació de productes i serveis a la lògica d’economia circular i de proximitat.  
  • Implantació de bones pràctiques o millores que impliquin majors impactes positius d'ETEs a comunitats locals. 
  • Propostes per a la incorporació de la diversitat de perfils de turistes a diferents ETEs. 
  • Formació i difusió per a l'adaptació de la diversitat social de les ETEs.
 3. Línia de treball COMUNICA: 
  • Millora dels protocols de seguretat que afecten a diferents ETEs i disseny d'estratègies de comunicació dels mateixos. 
  • Actuacions de traducció i adaptació a mercats de protocols de seguretat i altres documents de comunicació de les ETEs. 
  • Elaboració de plans de comunicació d'ETEs. 
  • Creació de materials de comunicació específics, com recursos audiovisuals o digitals de les ETEs. 
  • Integració d'eines digitals en la pròpia experiència que facilitin la comunicació d'ETEs. 
  • Noves eines TIC per a la comunicació d'ETEs. 

Despeses subvencionables 

Seran considerades subvencionables les següents:

 • Despeses de personal directament relacionades amb la posada en marxa del projecte. 
 • En relació amb la creació de xarxes d'actors experiències turístiques seran subvencionables les despeses adreçades a la preparació, la creació d'estructures i la implementació d'activitats conjuntes. En tot cas es consideraran subvencionables les següents despeses: 
  • Despeses de constitució. 
  • Despeses de disseny d'imatge corporativa. 
  • Despeses de construcció de pàgina web i de material per dotar de contingut.
 • Despeses de viatges i manutenció. 
 • Despeses d'assistències externes, com ara anàlisi, assistències tècniques, elaboració de protocols o informes previs. 
 • Despeses en solucions tecnològiques i de transformació digital. 
 • Despeses i inversions en obres de rehabilitació i millora per millorar els recursos culturals o naturals de base, les instal·lacions associades, l'accessibilitat i l'adequació dels recursos i serveis que componen l'experiència turística, sempre que estiguin dirigides a incrementar la sostenibilitat i l'eficiència i que impliquin un avenç cap a una economia baixa en carboni i la reducció en la generació de residus, inclòs el foment de la reutilització de productes i l’economia circular. 
 • Despeses de formació i sensibilització adreçades als actors que formen part de l’experiència turística. 
 • Despeses relacionades amb comunicació. 
 • Despeses de material fungible. 

Quantia 

El pressupost total destinat a aquesta convocatòria és de 20.000.000 €. Es finançaran projectes amb una quantia mínima de 100.000 € i una quantia màxima de 1.000.000 €. 

La intensitat dels ajuts serà de fins al 100% de la part del pressupost del projecte que hagi estat considerat finançable. 

Per als beneficiaris inclosos en els punts 1 a 5, la quantia percebuda no pot superar els 200.000 €. 

Termini 

El termini de presentació de sol·licituds s’obrirà el dia 3 d’agost de 2023 i finalitzarà el 20 de setembre de 2023 a les 14.00h.  

Bases reguladores (document .PDF)

Modificació bases reguladores (document .PDF)

Consulta els detalls d’aquesta convocatòria

Accés al tràmit

Vols més informació dels ajuts Next Generation? T'agradaria rebre alertes de properes convocatòries? Descobreix l'Oficina Next Generation EU d'ACCIÓ.

 

Referència legal BOE núm. 183 del 02-08-2023