ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

Ajut a la promoció de productes vinícoles en tercers països, campanya 2024/2025

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 19/09/2023  

A qui s'adreça

Empreses

Ajut comunitari que promou l’exportació dels productes vinícoles a tercers països, amb la finalitat de contribuir a la millora de la seva posició competitiva i la consolidació d’aquests productes, o bé promoure l’obertura de nous mercats.

Beneficiaris

 • Empreses vinícoles elaboradores o comercialitzadores.
 • Organitzacions i associacions d'organitzacions de productors vitivinícoles.
 • Organitzacions interprofessionals agroalimentàries.
 • Organitzacions professionals amb activitat majoritària en el sector del vi i que tinguin entre les seves finalitats estatutàries la promoció i comercialització del vi.
 • Òrgans de gestió i representació de les IGP, DO, així com les seves associacions.
 • Associacions temporals o permanents de dos o més productors que tinguin entre les seves finalitats la promoció i comercialització del vi.
 • Cooperatives que comercialitzin vins elaborats per a aquestes o per als seus associats.
 • Entitats associatives sense ànim de lucre participades exclusivament per empreses del sector vitivinícola i que tinguin entre les seves finalitats la promoció exterior dels vins.
 • Organismes públics amb competència legal establerta per a desenvolupar actuacions de promoció de productes i mercats de tercers països.  

Quantia

La quantia màxima d'ajut per persona beneficiària no podrà superar el 5% del pressupost destinat a la intervenció de promoció previst a la fitxa financera de la Intervenció Sectorial Vitivinícola per a l'exercici corresponent.

Termini

Termini de sol·licitud: del 12 al 14 de setembre de 2023, ambdós inclosos.

*Per incidències tècniques, s'amplie el termini fins al 19 de setembre de 2023.

Més informació i accés al tràmit

Bases reguladores (document .PDF)

Referència legal Convocatòria - DOGC núm. 8998 Data 12.09.2023

Contacte

Telèfon: 93 304 67 00