Subvencions per a programes de compliment normatiu en matèria de competència de les empreses