Ajudes a la prevenció de riscos i seguretat minera en l'àmbit d'una mineria autòctona i sostenible