Ajut destinat a la promoció, el foment i la comercialització del producte de proximitat