Subvencions per a l'edició d'obres literàries singulars i sobre moviments i autors literaris