Subvencions per promoure el coneixement i l'ús de l'occità, aranès a l'Aran, a Catalunya