CDTI Projectes d'innovació: Línia Directa d'Innovació (LIC)