Subvencions per a projectes culturals que facin servir tecnologia immersiva (CLT502)