Subvencions per compensar el dèficit d’explotació per l'exhibició de muntatges teatrals de caràcter professional