Subvencions per a la realització de projectes singulars d'especial interès cultural