Ajuts per al suport de les confraries de pescadors de Catalunya i de les seves federacions