Subvencions per a la traducció i/o adaptació  i/o subtitulació de textos dramàtics, llibrets d’òpera, textos de repertori coral i produccions escèniques