• Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Programa de Cupons a la internacionalització

20320 - 20320_Programa_Cupons_internacionalitzacio Departament d'Empresa i Coneixement accio

Aquest Programa ofereix ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de la seva internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als mercats internacionals. 

Llegiu-ne més

Termini de sol.licitud fins al 14 de novembre de 2019 a les 14:00, o fins a l’exhauriment de la dotació pressupostària dels ajuts.

Aquest tràmit només es pot fer per internet. La documentació que aporteu per un altre canal no es tindrà en compte ni es computarà a efectes de data de presentació.

Empreses que exportin un màxim del 15% de la seva facturació, en base a les dades del darrer exercici tancat.

Als efectes d'aquesta convocatòria s'entén com a empresa tota entitat, qualsevol que sigui la seva forma jurídica, que estigui legalment constituïda en el moment de presentació de la sol·licitud i que exerceixi una activitat econòmica.

Un mateix beneficiari pot sol·licitar, per serveis diferents, més d’un ajut per aquest programa, però amb un cost subvencionable màxim de 5.000 euros per al conjunt de sol·licituds fetes.

Què necessiteu fer?

Data actualització 23.10.2019