ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
Servei d’assessorament financer
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

Recomanador de finançament alternatiu

5/5. Per a què necessites el finançament?

 • Creació d’empresa
 • Exportació i filials exteriors
 • Circulant o curt termini
 • R+D+i
 • Refinançament del deute
 • Creixement

4/5. Quin import necessites (en euros)?

3/5. Quina és la situació econòmica i financera de la teva empresa?

 • Totes les startups. Pimes amb facturació decreixent, deute molt elevat o tensions de caixa
 • Pimes amb facturació creixent inferior al 3 %, deute elevat o tensions de caixa
 • Pimes amb facturació creixent entre el 3 % i el 10 % o deute al voltant del 50 %, caixa correcta
 • Pimes amb facturació creixent superior al 10 % o poc deute, superàvit elevat de caixa

2/5. En quina fase estàs?

 • Sense producte i sense facturar
 • Amb producte fet però sense facturar
 • Amb producte fet i facturació mínima o irregular
 • Amb producte i facturació regulars

1/5. Quina mena d'empresa ets?

 • TIC
 • Ciències de la vida
 • Indústria
 • Impacte social
 • Indústries culturals
 • Altres
Recomanador de finançament alternatiu