ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa

International eTrade

Meet The Buyer

Multilocalització: noves filials a l’estranger

Oficina tècnica de barreres a la internacionalització

Servei d'exportació i expansió internacional