ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
Acreditació de mentors de startups
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

Acreditació de mentors de startups

Sigues el mestre dels nous emprenedors

La teva experiència fent créixer projectes empresarials pot ser molt útil als nous emprenedors. Acredita’t com a mentor de startups per aportar l’assessorament necessari durant el procés que es determini des d’ACCIÓ. Aquesta relació es basa en la confiança, la professionalitat i el reconeixement de ser persones emprenedores que han passat per un procés similar de creixement empresarial.

Vols acreditar-te com a mentor startup? Sol·licita més informació!

ACCIÓ estableix un procés d'acreditació per a totes aquelles persones interessades a col·laborar i formar part del directori de mentors de startups pel període 2021-2023. Els mentors donen suport en la implementació dels programes d'ACCIÓ mitjançant:

 • Aporten una visió objectiva sobre l'estat de situació de l'empresa en relació a la competència i ajuden a identificar les actuacions clau i oportunitats per millorar els resultats de l'empresa
 • Transfereixen eines que ajuden a millorar la gestió diària de l'empresa
 • Ajuden a complir els objectius de creixement fixats a l'inici del programa i a la implementació d'accions per a assolir-los
 • Actuen d'enllaç entre l'empresa i els coordinadors startup d’ACCIÓ i garanteixen l'aplicació de la metodologia dels programes

Vols acreditar-te com a mentor de startups. Contacta'ns!

Poden sol·licitar l'acreditació com a mentors de startups aquells professionals que vulguin oferir un acompanyament personalitzat i expert i que compleixen els requisits següents:

 • Disposar d’una titulació universitària oficial espanyola o d'algun país membre de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), o homologada a Espanya en cas que sigui d'un país tercer
 • Ser treballador/a per compte propi o compte aliè
 • Disposar de perfil públic a LinkedIn, que pugui ser consultat sense necessitat d’estar registrat a la plataforma
 • No ser o no haver estat CEO de startups que hagin participat en algun programa de startup en el darrer any
 • Tenir experiència demostrable com a emprenedor i/o en direcció empresarial
 • Poder-se classificar en una de les tres categories en les què agrupem l’experiència dels mentors, amb un mínim d’experiència demostrable de 5 anys en aquest àmbit
 • Acceptar les condicions de l’acreditació de l’article 9 de la present Resolució i el codi deontològic, que es pot consultar al web d’ACCIÓ
 • No incórrer en cap de les incompatibilitats detallades al punt 1.1 del present Annex

Consulta els requisits específics en el DOGC

Per sol·licitar l'acreditació cal que emplenis el Formulari de sol·licitud que trobaràs a l'apartat "Sol·licitud". Per tal de verificar el compliment dels requisits exigits s’haurà d’adjuntar al Formulari de sol·licitud d’acreditació la documentació detallada en format ZIP, així com una fotografia teva per tal que, en cas de ser acreditat, figuri al Directori de Mentors juntament amb la teva informació professional, sempre i quan no superi els 5 MB.

En el cas que la documentació superi els 5MB, tindràs 24 hores per adjuntar en una segona fase la resta de documentació necessària.

Les sol·licituds es consideraran com a degudament formalitzades en el moment que s’hagi enviat el formulari Web i tota la documentació acreditativa.

La documentació que han d’enviar tots els professionals és la següent:

 • Titulació universitària oficial espanyola o d'algun país membre de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), o homologada a Espanya en cas que sigui d'un país tercer. En casos excepcionals ACCIÓ podrà acceptar candidatures de persones que no tinguin titulació universitària oficial però que presentin un currículum i experiència professional extraordinaris, que les faci del tot aptes per poder exercir la funció de mentor
 • Currículum Vitae, que especifiqui, com a mínim, la formació i experiència
 • Vida laboral
 • Darrera nòmina o rebut alta com a autònom
 • Enllaç al perfil públic i personal de LinkedIn
 • Enviar, com a mínim, una opció de les següents:
  • Escriptura de Constitució de l'empresa per acreditar ser o haver estat Soci fundador; i Rebut de liquidació de cotitzacions de la Tresoreria General de la Seguretat Social o Relació nominal de treballadors de la Tresoreria General de la Seguretat Social al llarg dels anys que ha estat soci fundador per acreditar el mínim de 8 treballadors.
  • Escriptura Constitució empresa o Acta de nomenament del Consell d'Administració o document acreditatiu on consti que forma part de l'equip directiu per acreditar ser o haver estat CEO o formar part de l'equip directiu; i Rebut de liquidació de cotitzacions de la Tresoreria General de la Seguretat Social o Relació nominal de treballadors de la Tresoreria General de la Seguretat Social al llarg del mínim de 3 anys que ha estat CEO o hagi format part de l'equip directiu per acreditar el mínim de 8 treballadors.
  • Acta de nomenament del Consell d'Administració o document acreditatiu on consti formar part de l'equip directiu per acreditar que ha format part de l'equip directiu durant un mínim de 5 anys.

Consulta el detall de tota la documentació a presentar en el DOGC

El termini d’enviament de sol·licituds ha finalitzat, demana més informació per acreditar-te com a mentor.

L'acreditació com a mentor startup d’ACCIÓ és incompatible amb:

 1. Estar acreditat com a assessor vigent en el marc dels Programes d’ACCIÓ
 2. Mantenir una relació laboral o assimilada amb els centres TECNIO
 3. Dedicar-se professionalment i formar part com a consultor expert d’una empresa que es dedica als serveis d’assessorament empresarial, una empresa consultora

Aquest és el llistat de mentors acreditats per ACCIÓ: Consulta el llistat de mentors acreditats