ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
Coneix ACCIÓ
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Coneix ACCIÓ

L' Agència

ACCIÓ és l’agència pública per a la competitivitat de l’empresa catalana, adscrita al Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya. El seu objectiu és impulsar la competitivitat i el creixement del teixit empresarial català, a través del foment de la innovació, la internacionalització empresarial i l’atracció d’inversions.

ACCIÓ acompanya l’empresa en el seu procés de diferenciació competitiva i de cerca contínua de noves oportunitats de negoci. L’agència orienta les empreses catalanes perquè coneguin el seu entorn i puguin aprofitar els canvis que hi tenen lloc, perquè potenciïn aquells elements que li permeten diferenciar-se i situar-se en una posició avantatjosa davant els reptes futurs i globals.

Amb la intenció de potenciar la competitivitat del teixit empresarial català, ACCIÓ també assessora les empreses en la seva cerca de finançament, les ajuda a créixer mitjançant programes de capacitació i les orienta en matèria de clústers, entre altres programes i serveis de suport. És també responsable d’atraure inversions estrangeres a Catalunya, a través de l’àrea Catalonia Trade & Investment. Per la seva banda, les startups són també una prioritat per a l’agència pública, no només pels seus projectes disruptius que impacten a tot el teixit empresarial català, sinó també perquè són una font d’innovació per a empreses més grans. En definitiva, ACCIÓ s’adapta a tota la realitat de l’ecosistema empresarial català i es converteix en el millor acompanyant per a l’empresa del present i del futur.

Per aconseguir tots aquests objectius, l’agència compta amb un equip expert i multidisciplinari, tant a la seu de Barcelona com a les set delegacions a la resta de Catalunya, que reforça la seva vocació de servei i de proximitat a l'empresa, i converteix l’agència en un referent en l’impuls de la competitivitat del teixit empresarial català.

A més, ACCIÓ posa a disposició de l’empresa una xarxa de 40 Oficines Exteriors de Comerç i d’Inversions arreu del món que donen cobertura a més de 100 mercats. Des d’aquestes oficines promou la connexió de l’empresa catalana al món i l’assessora en la implantació en nous mercats i el descobriment d’oportunitats de negoci globals, a més d’ajudar-la en el procés d’internacionalització de la innovació gràcies al suport i coneixement local del seu equip especialitzat.

ACCIÓ es va constituir formalment el 2010, després de la fusió del Consorci de Promoció Comercial de Catalunya (COPCA) i del Centre d’Innovació i Desenvolupament Empresarial (CIDEM), que sumen més de 20 anys d’experiència en el suport al teixit empresarial català. Col·labora amb entitats empresarials locals i internacionals per sumar sinergies i aconseguir que l’empresa catalana disposi d’un ventall més ampli d’instruments per créixer i se més competitiva.

ACCIÓ en xifres

Cada any, ACCIÓ dona suport a més de 23.000 clients i els acompanya en més de 15.400 projectes amb l’objectiu d’enfortir la competitivitat de l’economia catalana. A través dels diferents programes, al 2018 s'ha mobilitzat una inversió de més de 990 milions d’euros per part d’empreses catalanes.

En el camp de la internacionalització, a través de la xarxa d’Oficines de Comerç i d’Inversions es gestionen més de 1.600 projectes per acompanyar les empreses catalanes en la seva sortida a mercats exteriors i en la consolidació de la seva presència internacional. En aquest sentit, ACCIÓ va realitzar 68 missions empresarials amb més de 700 empreses participants l’any 2018, un dels instruments més directes per fer prospecció de nous mercats, buscar oportunitats de negoci i trobar socis locals.

Pel que fa a l’atracció d’inversió estrangera, el 2018 es van materialitzar 84 projectes que van mobilitzar més de 322 milions d’euros i van contribuir a la creació de 5.455 nous llocs de treball i al manteniment de 1.269 d'addicionals. En termes d'impacte, es van atraure 129 euros per cada euro públic de pressupost.

D’altra banda, ACCIÓ dona servei cada any a més de 8.000 clients amb l’objectiu de fomentar la innovació com un dels motors de la competitivitat: des del suport a la realització de projectes col·laboratius de recerca i desenvolupament (R+D) i la transferència de coneixement entre empreses, centres tecnològics, universitats i altres agents de la innovació, fins al suport en l’accés de les pimes a la innovació, o l’acompanyament a startups durant el seu procés de creixement, consolidació i internacionalització.

La millora de l’accés al finançament empresarial a Catalunya és una altra de les prioritats d’ACCIÓ. En aquest sentit, anualment més de 3.100 projectes compten amb l'acompanyament d’ACCIÓ en l’àmbit del finançament.

Un altre dels mecanismes que ACCIÓ posa a disposició de les empreses per millorar la seva competitivitat són els clústers. Es tracta d’agrupacions d’empreses i institucions d’un mateix sector que comparteixen una plataforma per créixer, generar massa crítica, compartir reptes i tendències del mercat, fer networking, incrementar la seva visibilitat i projectar-se al món. Actualment, el programa Catalunya Clústers compta amb 29 clústers associats, agrupa 2.300 empreses, 310.000 treballadors i suma 74.000 milions d’euros de facturació agregada.