ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Registre d'activitats de tractament

El registre d'activitats de tractament recull la informació relativa als tractaments responsabilitat de l’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa, ACCIÓ, i inclou, per a cada tractament, la informació següent:

  • Nom i dades de contacte del/de la responsable del tractament i del/de la Delegat/da de Protecció de dades
  • Finalitats del tractament
  • Descripció de les categories de persones interessades i de les categories de dades personals
  • Categories de persones destinatàries a les quals es poden comunicar les dades personals
  • Transferències internacionals de dades
  • Terminis previstos de supressió de les dades
  • Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
  • Base legal que habilita a fer el tractament