Joan Romero: “Catalunya està construint l’economia de la propera dècada, digital i sostenible”