La Generalitat explica a Brussel·les l’estratègia catalana d’especialització intel·ligent RIS3CAT