La Generalitat dóna suport als intercanvis internacionals de 15 investigadors per impulsar la transferència tecnològica al país