El centre tecnològic CD6 de la UPC, agent TECNIO, desenvolupa un làser no invasiu que detecta el pols d'un fetus en temps real