La Generalitat mobilitzarà 275 ME d'inversió en innovació per part d'empreses catalanes en el període 2015-2020