La taxa d'activitat emprenedora a Catalunya supera la de la Unió Europea i assoleix el 7,45%