11 empreses catalanes viatgen a Singapur per buscar oportunitats de negoci en els camps de l'aigua, el medi ambient i les smart cities