La Generalitat posa en marxa un programa de 10M€ que impulsa la contractació d'investigadors en empreses i centres TECNIO