Núria Betriu: “La innovació és una estratègia indispensable per a la competitivitat, amb clara connexió amb la internacionalització”