ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

El 45% de les empreses catalanes incrementarà la facturació gràcies a la innovació

És una de les principals conclusions del Baròmetre de la Innovació elaborat per ACCIÓ, que també apunta que un 21,5% de les empreses catalanes crearà nous llocs de treball com a conseqüència d’innovar.

04/07/2018 12:00
Joan Romero presenta el Baròmetre de la Innovació 2017
  • L’estudi, presentat aquest dimecres, detecta que aquest 2017 el 55,3% de les empreses catalanes ha innovat i que el 25,7% ha fet R+D, percentatges superiors als del 2016.
  • En el camp de la indústria 4.0, el Baròmetre de la Innovació revela que les empreses que incorporen tecnologies per la transformació digital preveuen millors resultats.
  • També destaca que el 4,5% de les empreses catalanes ha incorporat tecnologia d’impressió 3D l’any 2017, més del doble que l’any anterior.

El 44,9% de les empreses catalanes incrementarà la facturació i el 21,5% crearà nous llocs de treball com a conseqüència d’innovar. Són dues de les principals conclusions de la nova edició del Baròmetre de la Innovació a Catalunya 2017 elaborat per ACCIÓ –l’agència per a la competitivitat de l’empresa de la Generalitat de Catalunya depenent del Departament d’Empresa i Coneixement- presentat aquest dimecres al matí pel conseller delegat d’ACCIÓ, Joan Romero. Segons Romero, amb aquestes dades “s’evidencia l’impacte de la innovació en la competitivitat de les empreses: la  innovació genera eficiència, reducció de costos, més valor afegit... però també es tradueix en més facturació i creació de llocs de treball”.

Es tracta de la quarta edició d’aquest estudi, que radiografia la situació de la innovació empresarial a Catalunya a partir d’enquestes a 1.200 empreses catalanes de més de 9 treballadors, una mostra representativa pel conjunt de Catalunya. Suposa un pas endavant en els mecanismes d’avaluació de la innovació de les empreses a nivell internacional en incloure els elements intangibles de la innovació.

Més de la meitat de les empreses catalanes innoven

D’aquesta manera, el Baròmetre de la Innovació detecta que ha crescut lleugerament el nombre d’empreses catalanes que innova. En concret, el 55,3% de les empreses catalanes declara haver realitzat algun tipus d’innovació el 2017, un percentatge superior al del 2016 (54,6%). Pel conseller delegat d’ACCIÓ, “que una de cada dues empreses innovi és molt significatiu: estem consolidant l’actuació innovadora de les empreses catalanes”. Principalment ho han fet en el procés productiu (64,5% del total d’empreses que han innovat), en l’àmbit del màrqueting i la comercialització (62%), en productes i serveis (60,7%) i en els mètodes d’organització (59,6%).

Pel que fa al perfil, l’estudi conclou que les noves empreses són les que concentren una major activitat innovadora. En concret, el 75,2% de les empreses de menys de 5 anys innova, un percentatge superior a la resta de trams d’edat i seguida per les companyies de més de 50 anys (el 59,6% d’aquestes empreses catalanes ha innovat l’any 2017). Segons Romero, aquestes dades demostren “que la innovació està vinculada a les empreses joves però també a les que són capaces d’innovar al llarg dels anys, ja que només la innovació garanteix la supervivència a llarg termini de les empreses”.

D’altra banda, el Baròmetre consolida la vinculació entre la innovació i la internacionalització, ja que el 52,8% de les empreses innovadores ha exportat el 2017, mentre que només venen els seus productes a l’exterior un 23,4% de les empreses que no innoven. En el cas de la indústria la relació innovació-internacionalització és més evident: el 86,7% de les empreses innovadores industrials exporta. En aquest sentit, el conseller delegat d’ACCIÓ ha apuntat que “per treballar en un mercat global les empreses han d’innovar per tenir un producte d’alt valor afegit, però a la vegada moltes vegades la innovació es produeix a nivell internacional: si vols innovar també has d’estar connectat al món: són dues variables que estan intrínsecament molt relacionades”.

Més recursos a l’R+D

L’any 2017 un 25,7% de les empreses catalanes ha dut a terme activitats d’R+D, una xifra similar a l’any anterior (25,4%). “L’R+D és l’àmbit de la innovació més vinculada al risc, perquè els retorns de les inversions són a mig i llarg termini, i es tracta de projectes punters generadors d’alt valor afegit”, ha apuntat Romero. En aquesta direcció, ha destacat que “1 de cada 4 empreses catalanes fa actuacions en R+D”, però sobretot ha volgut subratllar que “és molt significatiu que augmenti el volum de recursos que les empreses hi destinen”. I és que segons l’estudi, el 67,9% de les empreses ha destinat més recursos a finançar aquestes activitats de recerca i desenvolupament, mentre que un 28,6% ha mantingut els mateixos recursos i només un 3,5% n’ha destinat menys.

Gairebé 7 de cada 10 empreses que han fet R+D (69,4%) ho han fet amb l’objectiu de desenvolupar un producte o servei nou o millorat. Amb menys intensitat, les pimes o companyies han destinat l’R+D a crear un nou model de negoci (20,5%), una nova marca (16,1%) o sol·licitar una patent (11,3%).

La incorporació de tecnologies vinculades a la indústria 4.0

El Baròmetre de la Innovació revela que ha crescut el percentatge d’empreses que aposta per la digitalització i el concepte d’indústria 4.0. “És un aspecte cabdal en aquests moments perquè hem de fer front a un conjunt de canvis que modificaran la manera d’entendre tota la producció, amb canvis en tots els punts de la cadena de valor”, ha assegurat Romero. En concret, el 13,5% de les empreses catalanes manifesta haver incorporat tecnologies vinculades a la transformació digital aquest 2017, per sobre del 12,3% de l’any anterior.
 
Un fet que segons l’estudi té una clara vinculació amb la competitivitat del teixit productiu, ja que les empreses que han incorporat aquest tipus de tecnologies preveuen millors resultats que les que no ho han fet, especialment en l’augment de l’eficiència (89,5 % vs. 81,5 %),  la facturació (86,5 % vs. 79,7 %) i la creació de llocs de treball (44,4 % vs. 37,7 %). En aquest sentit, el conseller delegat d’ACCIÓ ha destacat que “la introducció de la indústria 4.0 no només no destrueix llocs de treball, sinó que en crea”.

Si s’analitza les tecnologies concretes que han adoptat les empreses catalanes s’observa que predomina el big data (el 10,2% de les empreses en va incorporar l’any 2017), seguida de la Internet de les coses (4,7%). No obstant això, destaca que el 4,5% de les empreses catalanes ha incorporat tecnologia d’impressió 3D l’any 2017, més del doble que l’any anterior (2,1%).

L’estudi conclou que les noves empreses són les que concentren una major activitat innovadora.