El sector de l’aigua a Catalunya està format per 402 empreses que facturen 4.480 milions d’euros